O Obradoiro de Igualdade consiste no desenvolvemento dun taller práctico no que reflexionar e traballar sobre termos relacionados coa igualdade.

Para a creación deste obradoiro pártese da diversidade dos grupos e do respecto ás diferentes narrativas. Levarase a cabo en Santiago de Compostela, durante o último trimestre do ano. As principais destinatarias son persoas con trastornos mentais.

OBXECTIVOS

 • Fomentar o desenvolvemento dunha ollada crítica cara as construcións culturais do xénero.
 • Educar no respecto á diversidade.
 • Proporcionar ferramentas para detectar situacións de desigualdade ou vulneración dos dereitos.
 • Concienciar da importancia dos coidados para poñer a conciliación e a corresponsabilidade no centro dos proxectos vitais.
 • Dar a coñecer referentes para servir de inspiración e autodeterminación. 

CONTIDOS

Módulo 1: Introdución

 • Conceptos básicos ao enfoque de xénero (sexo, xénero, identidade, …).
 • Feminidade e masculinidade.
 • Mulleres nos medios de comunicación: canon estético, hipersexualización, cousificación.

Módulo 2: Usos do tempo e corresponsabilidade

 • Usos do tempo.
 • Fenda laboral e salarial.
 • Corresponsabilidade. Carga mental.

Módulo 3: Referentes

 • Referentes históricos
 • Referentes actuais

Módulo 4: Autocoidado

 • Sororidade.
 • Autocoidado.
 • Redes de coidado.