ÁREAS DE ACTUACIÓN

As actividades en Xaruma encádrande dentro das seguintes áreas:

Integración:

Formación:

Participación:

Normalización Lingüística:

Cada unha das nosas cinco áreas (Integración Formación, Participación, Emprego e Normalización lingüística) artellouse de tal xeito que ningunha delas quedou illada ou desconectada das outras. Foron desenvolvidas para compartiren esforzos e tamén os resultados destes esforzos. Así, por exemplo, o traballo realizado na área de Formación incidiu directamente nos éxitos obtidos da área de Normalización lingüística ou, tamén, o traballo realizado para a Participación repercutiu na área de Integración Social.