Para conseguir que todas as persoas ollemos o mundo con gafas violetas, cómpre unha educación en igualdade que incorpore a todas e todos. Por iso, cabe mencionar as dúas grandes actividades que temos en marcha:

Xénero e debate

Foto de ATC Comm Photo en Pexels

Obxectivo: reflexionar sobre o patriarcado, o feminismo e a diversidade.

Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña)

Duración: 120 minutos.

Colaboración con Asociación Itínera.

Espazo Nós Mesmas

Ano 2022

Lugar: Vigo

Persoas destinatarias: mulleres coidadoras de Xaruma

Duración: 140 horas.

Máis coidados, menos patriarcado

Lugar: Vigo

Persoas destinatarias: participantes mulleres de Xaruma

Duración: 8 horas.


Repensando as desigualdades

Lugar: centros escolares de Galicia

Persoas destinatarias: alumnado de secundaria.

Duración: 100 minutos.


Repensando a diversidade

Obxectivo: educar á pobooación adolescente no bo trato, a prevención da violencia e o respecto fronte a diversidade

Lugar: centros escolares de Galicia

Persoas destinatarias: alumnado de secundaria.

Duración: 100 minutos.

Contáctanos para solicitar máis información.