PROCESO SELECTIVO XULLO 2022

EDUCADOR/A SOCIAL

Requisitos:

 • Diplomatura ou grao en educación social.
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre
 • CELGA 4.
 • Formación e/ou experiencia en saúde mental.
 • Bo manexo dixital. Control do paquete office.
 • Coñecemento e/ou experiencia na xestión de voluntariado.
 • Estar en situación de desemprego.
 • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress e plataforma moodle.
 • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
 • Coñecementos medioambientais.
 • Experiencia docente ou titulación docente.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Realización de actividades cognitivas, psicomotrices, medioambientais e de fomento da autonomía e independencia con persoas do ámbito da saúde mental.
 • Seguimentos individualizados das persoas usuarias e as súas familias. Acompañamentos.
 • Xestión e execución do proxecto Fiares.
 • Realización de saídas e excursións.
 • Xestión do voluntariado da entidade.
 • Tarefas de docencia no sector da educación non formal.
 • Deseño e execución de actividades de dinamización comunitaria.
 • Elaboración e xustificación de proxectos sociais.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.  

Condicións:

 • Contrato de substitución de persoa traballadora.
 • Xornada completa.
 • Salario bruto: 1.512 €/mes (pagas incluídas)
 • Duración aproximada: 4-5 meses.
 • Inicio: setembro 2022

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

Para formar parte do proceso selectivo, presentar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
PRAZO: 30 de agosto de 2022.


PROCESO SELECTIVO MARZO 2022

EMPREGADO/A ADMINISTRATIVO/A E DE SERVIZOS XERAIS

Requisitos:

 • Grao superior na rama da administración.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • Estar empadroado/a no Concello de Vigo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.
 • CELGA IV
 • Coñecementos informáticos altos de ofimática e internet.
 • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses.

Terase en conta:

 • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress.
 • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Atención telefónica.
 • Xestión de facturas e nóminas.
 • Arquivo e rexistro.
 • Actualización páxina web (wordpress).
 • Realización de xustificacións económicas.
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
 • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

Condicións:

 • Contrato do 29 de marzo ao 29 de xullo.
 • Xornada parcial de 22 horas semanais.
 • Salario bruto: 750,75 €/mes

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDIOAMBIENTE

 • Formación académica na rama medioambiental.
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (expedido por unha escola de tempo libre oficial).
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • Estar empadroado/a no Concello de Vigo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.
 • CELGA IV.
 • Título de Manipulador de Alimentos.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.
 • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Xestión da horta e os espazos verdes como vía para a integración social.
 • Execución de actividades de vida autónoma e de nutrición e autonomía.
 • Apoio de actividades de integración en saúde mental.
 • Execución de actividades de dinamización comunitaria xunto con outras entidades.
 • Formación medioambiental.
 • Deseño, organización, execución e avaliación de plans, programas, campañas, proxectos e actividades de animación e de educación socioambiental.
 • Actividades administrativas derivadas do posto.

Condicións:

 • Contrato do 29 de marzo ao 29 de xullo.
 • Xornada completa de 40 horas semanais de martes a sábado.
 • Salario bruto: 1.463 €/mes

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

Para formar parte do proceso selectivo, presentar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
PRAZO: 24 de marzo de 2022.

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá

AUTOCANDIDATURAS

Eres unha persoa con iniciativa, creatividade e dinamismo? Gustaríache traballar no eido da iniciativa social? Tes ou estarías disposta/o a adquirir coñecementos no eido da Saúde Mental ou Educación Ambiental? Preséntanos a túa candidatura e pasarás a formar parte da nosa base de datos. De que serve? Teremos en conta o teu perfil para futuros procesos de selección e avisarémosche cando abramos novos procesos. Simplemente, enche este formulario e non deixes de visitar os nosos cursos.

  Tan só admitimos currículos de autocandidaturas por esta vía.