EMPREGADO/A ADMINISTRATIVO/A E DE SERVIZOS XERAIS

Requisitos:

 • Grao superior na rama da administración.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • Estar empadroado/a no Concello de Vigo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2020.
 • CELGA IV
 • Coñecementos informáticos altos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress.
 • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Atención telefónica.
 • Xestión de facturas e nóminas.
 • Arquivo e rexistro.
 • Actualización páxina web (wordpress).
 • Realización de xustificacións económicas.
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
 • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

Para formar parte do proceso selectivo, presentar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
PRAZO: 3 de xaneiro de 2022.


AUTOCANDIDATURAS

Eres unha persoa con iniciativa, creatividade e dinamismo? Gustaríache traballar no eido da iniciativa social? Tes ou estarías disposta/o a adquirir coñecementos no eido da Saúde Mental ou Educación Ambiental? Preséntanos a túa candidatura e pasarás a formar parte da nosa base de datos. De que serve? Teremos en conta o teu perfil para futuros procesos de selección e avisarémosche cando abramos novos procesos. Simplemente, enche este formulario e non deixes de visitar os nosos cursos.

  Tan só admitimos currículos de autocandidaturas por esta vía.