AUTOCANDIDATURAS

Eres unha persoa con iniciativa, creatividade e dinamismo? Gustaríache traballar no eido da iniciativa social? Tes ou estarías disposta/o a adquirir coñecementos no eido da Saúde Mental ou Educación Ambiental? Preséntanos a túa candidatura e pasarás a formar parte da nosa base de datos. De que serve? Teremos en conta o teu perfil para futuros procesos de selección e avisarémosche cando abramos novos procesos. Simplemente, enche este formulario e non deixes de visitar os nosos cursos.

  Tan só admitimos currículos de autocandidaturas por esta vía.

  PROCESO SELECTIVO VERÁN 2022. 3 vacantes (fóra de prazo)

  1. PSICÓLOGO/A. CÓDIGO PSICO15.

  Requisitos:

  • Título universitario de Psicoloxía.
  • Título de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre (expedido por unha escola de tempo libre oficial).
  • No ter sido contratado/a por Xaruma durante máis de 16 meses nos últimos 24 meses.
  • CELGA 4. Fluidez falando e escribindo en galego.
  • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.
  • Coñecementos sobre gravación e edición de podcasts.
  • Formación e/ou coñecementos sobre saúde mental.

  Terase en conta:

  • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
  • Formación en igualdade.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Execución do proxecto “Podcasts para a saúde mental”. Execución preferente de mañá con posibilidade dalgunha tarde.
  • Tarefas administrativas derivadas do posto.

  Condicións:

  • 2,9 meses (87 días).
  • 25 horas semanais.
  • 945 €/brutos (pagas incluídas)
  • Inicio: primeira semana outubro 2022

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

  2. EDUCADOR/A SOCIAL. CÓDIGO EDUSO15.

  Requisitos:

  • Formación universitaria en Educación Social.
  • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (expedido por unha escola de tempo libre oficial).
  • CELGA 4. Fluidez falando e escribindo en galego.
  • No ter sido contratado/a por Xaruma durante máis de 15 meses nos últimos 24 meses.
  • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.
  • Coñecementos sobre gravación e edición de podcasts.
  • Formación e/ou coñecementos sobre saúde mental.

  Terase en conta:

  • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
  • Formación en igualdade.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Execución do proxecto “Podcasts para a saúde mental”. (19 horas semanais durante 2,9 meses). Execución preferente de mañá con posibilidade dalgunha tarde.
  • Execución de proxecto “Roteiros Prelaborais 2022” (21 horas semanais durante 1,5 meses) Execución de mañá e tarde.
  • Tarefas administrativas derivadas do posto.

  Condicións:

  • 2,9 meses, 87 días (ver xornadas).
  • Xornadas:
   • 1,5 meses: xornada completa dividida entre os proxectos.
   • 1,4 meses: 19 horas semanais.
  • Salario xornada completa: 1512 €/mes brutos. Pagas incluídas.
  • Inicio: primeira semana outubro 2022

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

  Enviar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com indicando o código da que oferta á que se opta.

  ATA O 10 DE SETEMBRO DE 2022

  Absterse persoas que non cumpran os requisitos.


  3. EDUCADOR/A SOCIAL. CÓDIGO EDUSO4

  Requisitos:

  • Diplomatura ou grao en educación social.
  • Título de monitor/a de actividades de tempo libre
  • CELGA 4 e fluidez falando e escribindo en galego.
  • Formación e/ou experiencia en saúde mental.
  • Bo manexo dixital. Control do paquete office.
  • Coñecemento e/ou experiencia na xestión de voluntariado.
  • Estar en situación de desemprego.
  • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses

  Terase en conta:

  • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
  • Coñecementos en wordpress e plataforma moodle.
  • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
  • Coñecementos medioambientais.
  • Experiencia docente ou titulación docente.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Realización de actividades cognitivas, psicomotrices, medioambientais e de fomento da autonomía e independencia con persoas do ámbito da saúde mental.
  • Seguimentos individualizados das persoas usuarias e as súas familias. Acompañamentos.
  • Xestión e execución do proxecto Fiares.
  • Realización de saídas e excursións.
  • Xestión do voluntariado da entidade.
  • Tarefas de docencia no sector da educación non formal.
  • Deseño e execución de actividades de dinamización comunitaria.
  • Elaboración e xustificación de proxectos sociais.
  • Tarefas administrativas derivadas do posto.  

  Condicións:

  • Contrato de substitución de persoa traballadora.
  • Xornada completa de martes a sábado.
  • Salario bruto: 1.512 €/mes (pagas incluídas)
  • Duración aproximada: 4-5 meses.
  • Inicio: setembro 2022

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

  Para formar parte do proceso selectivo, presentar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
  PRAZO: 20 de agosto de 2022.


  PROCESO SELECTIVO MARZO 2022

  EMPREGADO/A ADMINISTRATIVO/A E DE SERVIZOS XERAIS

  Requisitos:

  • Grao superior na rama da administración.
  • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
  • Estar empadroado/a no Concello de Vigo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.
  • CELGA IV
  • Coñecementos informáticos altos de ofimática e internet.
  • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses.

  Terase en conta:

  • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
  • Coñecementos en wordpress.
  • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
  • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Atención telefónica.
  • Xestión de facturas e nóminas.
  • Arquivo e rexistro.
  • Actualización páxina web (wordpress).
  • Realización de xustificacións económicas.
  • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
  • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

  Condicións:

  • Contrato do 29 de marzo ao 29 de xullo.
  • Xornada parcial de 22 horas semanais.
  • Salario bruto: 750,75 €/mes

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

  TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDIOAMBIENTE

  • Formación académica na rama medioambiental.
  • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (expedido por unha escola de tempo libre oficial).
  • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
  • Estar empadroado/a no Concello de Vigo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.
  • CELGA IV.
  • Título de Manipulador de Alimentos.
  • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.
  • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses.

  Terase en conta:

  • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
  • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
  • Formación en igualdade.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Xestión da horta e os espazos verdes como vía para a integración social.
  • Execución de actividades de vida autónoma e de nutrición e autonomía.
  • Apoio de actividades de integración en saúde mental.
  • Execución de actividades de dinamización comunitaria xunto con outras entidades.
  • Formación medioambiental.
  • Deseño, organización, execución e avaliación de plans, programas, campañas, proxectos e actividades de animación e de educación socioambiental.
  • Actividades administrativas derivadas do posto.

  Condicións:

  • Contrato do 29 de marzo ao 29 de xullo.
  • Xornada completa de 40 horas semanais de martes a sábado.
  • Salario bruto: 1.463 €/mes

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

  Para formar parte do proceso selectivo, presentar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
  PRAZO: 24 de marzo de 2022.

  O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá