PROCESO DE SELECCIÓN OUTONO 2023

ADMINISTRATIVO/A.

Requisitos esenciais:

 • Grao medio na rama da administración.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • Acreditación de dominio da lingua galega (CELGA 3 ou 4). Realizarase unha proba oral e escrita desta capacidade.
 • Coñecementos altos informáticos de ofimática e internet.

Buscamos unha persoa comprometida, ordenada, con iniciativa, actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Terase en conta:

 • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress.
 • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.

Funcións principais:

 • Atención telefónica.
 • Xestión de facturas e nóminas.
 • Arquivo e rexistro.
 • Actualización páxina web (wordpress) e redes sociais.
 • Realización de xustificacións económicas.
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
 • Comunicación con entidades colaboradoras na rama da xestión.
 • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

Condicións:

 • Contrato temporal por substitución de persoa traballadora. 16 semanas.
 • 25 horas semanais. Horario de mañá de luns a venres e unha tarde á semana (preferentemente, mércores).
 • De forma puntual, poderase traballar fóra de horario en semana, fins de semana e/ou festivos por realización de eventos da entidade.
 • Salario bruto: 969,40 €/mes
 • Comezo aproximado: 15 de novembro de 2023.
 • Lugar do posto de traballo: Vigo

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción e expresión).

Para formar parte deste proceso selectivo, entrega o teu currículum sen foto mediante este formulario de selección.

ATA O 15 DE OUTUBRO DE 2023

Non terán sido en conta currículums con foto nin aqueles que non reúnan os requisitos mínimos esixidos.

PROCESO DE SELECCIÓN PRIMAVERA 2023

TÉCNICO/A EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

REQUISITOS:

 • Grado medio en técnico/a de atención sociosanitaria.
 • Experiencia e/ou formación en saúde mental.
 • Competencia lingüística en galego falada e escrita.
 • Carné de conducir e coche propio.
 • Persoa comprometida, comprensiva, creativa e con sensibilidade cara á saúde mental.

TERASE EN CONTA:

 • Formación social e en educación no tempo libre.
 • Experiencia previa no sector asociativo.

FUNCIÓNS PRINCIPAIS (PROXECTO FIARES):

 • Realización de atención domiciliaria a nivel básico e instrumental para adestrar a autonomía das persoas participantes.
 • Atención e apoio psicosocial.
 • Planificación e control de intervencións.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.

CONDICIÓNS:

 • Contrato fixo descontinuo. Período estimado de actividade no 2023: 8 meses.
 • Xornada laboral de martes a sábado en horario de mañá e tarde (segundo dispoñibilidade das persoas participantes).
 • Pago de quilometraxe.
 • 40 horas semanais.
 • 1.274 € brutos ao mes.
 • Inicio do contrato: 1 de abril.

Persoas interesadas, enviar currículum a través do seguinte formulario antes do 4 de abril de 2023:


AUXILIAR DE MANTEMENTO

REQUISITOS:

 • Graduado escolar ou equivalente.
 • Certificado discapacidade >33%.
 • Formación e/ou coñecementos sobre limpeza de instalacións.
 • Formación e/ou coñecementos sobre mantemento de instalacións.
 • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2022.
 • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
 • Responsabilidade e compromiso.

PRINCIPAIS FUNCIÓNS:

 • Limpeza das instalacións.
 • Arranxo de pequenas averías.
 • Coidado do xardín e demais espazos verdes.

CONDICIÓNS:

 • Contrato fixo discontinuo.
 • Xornada de 4 horas semanais en venres e sábado de 19 a 21 h.
 • Salario bruto: 125,30 €
 • Inicio o 1 de abril de 2023.

Persoas interesadas enviar o CV xunto coa tarxeta de demandante de emprego e o xustificante de empadroamento a xarumaorg@gmail.com antes do 23 de marzo.


AUTOCANDIDATURAS

Eres unha persoa con iniciativa, creatividade e dinamismo? Gustaríache traballar no eido da iniciativa social? Tes ou estarías disposta/o a adquirir coñecementos no eido da Saúde Mental ou Educación Ambiental? Preséntanos a túa candidatura e pasarás a formar parte da nosa base de datos. De que serve? Teremos en conta o teu perfil para futuros procesos de selección e avisarémosche cando abramos novos procesos. Simplemente, enche este formulario e non deixes de visitar os nosos cursos.

  Tan só admitimos currículos de autocandidaturas por esta vía.