AUTOCANDIDATURAS

Eres unha persoa con iniciativa, creatividade e dinamismo? Gustaríache traballar no eido da iniciativa social? Tes ou estarías disposta/o a adquirir coñecementos no eido da Saúde Mental ou Educación Ambiental? Preséntanos a túa candidatura e pasarás a formar parte da nosa base de datos. De que serve? Teremos en conta o teu perfil para futuros procesos de selección e avisarémosche cando abramos novos procesos. Simplemente, enche este formulario e non deixes de visitar os nosos cursos.

  Tan só admitimos currículos de autocandidaturas por esta vía.

  PROCESO DE SELECCIÓN 2021

  1 Educador/a Social. Funcións:

  • Actividades de vida autónoma.
  • Actividades da veciñanza e participación.
  • Actividades de voluntariado.
  • Impartición de formación no eido social.

  Requisitos:

  • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
  • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado.
  • Celga 4.
  • Titulación de educador/a social.

  Condicións:

  • Xornada completa (40 horas semanais).
  • 3 meses (maio a xullo).
  • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

  Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

  límite 20 de abril de 2021

  1 Peón/oa xardinaría. Funcións:

  • Rehabilitación de zonas verdes.
  • Mellora e arranxo das zonas verdes.

  Requisitos:

  • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
  • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado.
  • Coñecementos nas funcións a desempeñar.
  • Discapacidade igual ou maior ao 33%.

  Condicións:

  • 14 horas semanais.
  • 3 meses (maio a xullo).
  • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

  Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

  LÍMITE 20 DE ABRIL DE 2021

  1 Servicios xerais. Funcións:

  • Limpeza e desinfección de instalacións.
  • Control acceso. Control protocolo hixene e desinfección.
  • Apoio actividades de vida autónoma.

  Requisitos:

  • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
  • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado.

  Condicións:

  • 14 horas semanais.
  • 3 meses (maio a xullo).
  • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

  Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

  límite 26 de abril de 2021

  1 Auxilar de mantemento. Funcións:

  • Rehabilitación e mantemento de zonas verdes.
  • Mellora e arranxo nas instalacións para o desenvolvemento das actividades.
  • Apoio no protocolo de hixene e desinfección.

  Requisitos:

  • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
  • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado.
  • Coñecementos nas actividades a desempeñar.
  • Discapacidade igual ou maior do 33%.

  Condicións:

  • 4 horas semanais.
  • 3 meses (maio a xullo).
  • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

  Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

  LÍMITE 26 DE ABRIL DE 2021

  1 Monitor/a de actividades de tempo libre. Funcións:

  • Impartición de formación no eido social.
  • Apoio nas actividades de vida autónoma.

  Requisitos:

  • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
  • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado.
  • Celga 4.
  • Título de monitor/a de actividades de tempo libre.

  Condicións:

  • 50% da xornada (20 horas semanais).
  • 3 meses (maio a xullo).
  • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

  Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

  límite 20 de abril de 2021

  Absterse as persoas que non cumpran os requisitos.

  Contratación vinculada á subvención de Fomento do Emprego en entidades sen ánimo de lucro 2021.

  Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é Anexo-VII-imaxe-coletilla-1.png

  PROCESOS SELECTIVOS FÓRA DE PRAZO

  PROCESO DE SELECCIÓN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 2020/2021

  EDUCADOR/A AMBIENTAL. Requisitos:

  • Formación universitaria (enxeñeiría ou licenciatura) na rama medioambiental (Bioloxía, CC. Ambientais…)
  • Título de monitor/a de actividades de tempo libre.
  • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
  • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2019.
  • CELGA IV
  • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

  Terase en conta:

  • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
  • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
  • Formación en igualdade.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Xestión da horta e os espazos verdes como vía para a integración social.
  • Execución de actividades de vida autónoma.
  • Actividade “Da horta á cociña”
  • Apoio de actividades de integración en saúde mental
  • Formación medioambiental
  • Deseñar, organizar, executar e avaliar plans, programas, campañas, proxectos e actividades de animación e de educación socioambiental.

  Condicións:

  • 12 meses.
  • 75% da xornada (30 horas semanais).
  • Salario segundo as bases dos programas de cooperación

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

  EDUCADOR/A SOCIAL. Requisitos:

  • Formación universitaria en Educación Social.
  • Título de monitor/a de actividades de tempo libre.
  • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
  • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2019.
  • CELGA IV
  • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

  Terase en conta:

  • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
  • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
  • Formación en igualdade.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Atención básica individualizada.
  • Deseño e execución de actividades de vida autónoma.
  • Levar a cabo respiros familiares e acompañamentos.
  • Programación de actividades de integración en saúde mental.
  • Formación social
  • Deseño, elaboración e posta en práctica de programas, proxectos.
  • Realización das memorias.

  Condicións:

  • 12 meses.
  • 75% da xornada (30 horas semanais).
  • Salario segundo as bases dos programas de cooperación

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

  ADMINISTRATIVO/A. Requisitos:

  • Grao superior na rama da administración.
  • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
  • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2019.
  • CELGA IV
  • Coñecementos altos informáticos de ofimática e internet.

  Terase en conta:

  • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
  • Coñecementos en wordpress.
  • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.
  • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

  Funcións principais:

  • Atención telefónica.
  • Xestión de facturas e nóminas.
  • Arquivo e rexistro.
  • Actualización páxina web (wordpress)
  • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade,
  • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

  Condicións:

  • 12 meses.
  • 50% da xornada (20 horas semanais).
  • Salario segundo as bases dos programas de cooperación

  Entrevista:

  • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
  • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

  Enviar currículum SEN FOTO e carta de motivación a xarumaorg@gmail.com.

  ATA O 24 DE DECEMBRO DE 2020  SELECCIÓN EN XUÑO

  1 educador/a. Funcións:

  • Actividades de vida autónoma.
  • Actividades de veciñanza e participación.
  • Actividades de voluntariado.
  • Tarefas administrativas derivadas do posto.

  Requisitos:

  1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
  2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  3. Titulación no eido do social

  Enviar currículum sen foto, volante de empadoramento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com. 

  Límite: 24 de XUÑO de 2020. 

  1 docente e monitor/a de actividades de tempo libre. Funcións:

  • Docencia en curso de limpeza.
  • Dinamización de grupos infantís en actividades de conciliación.
  • Apoio actividades de vida autónoma

  Requisitos:

  1. Titulación no eido do social ou da educación
  2. Experiencia docente.
  3. Título de monitor/a de actividades de tempo libre impartido polas escolas de tempo libre.
  4. Experiencia como monitor/a de actividades de tempo libre
  5. Persoa con iniciativa e arranque.
  6. Disposición para adaptarse aos cambios.
  7. Creatividade e optimismo.

  A contratación virá definida pola confirmación das actividades.

  Enviar currículum sen foto a xarumaorg@gmail.com, indicando o código “DMTL”. 

  Límite: 24 de XUÑO de 2020. 

  2 POSTOS LABORAIS. SELECCIÓN EN ABRIL

  Auxiliar de mantemento. Funcións:

  • Rehabilitación e mantemento de zonas verdes.
  • Mellora e arranxo locais para o desenvolvemento das actividades.
  • Apoio no protocolo de hixiene e desinfección.
  • Apoio actividades formativas

  Requisitos:

  1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
  2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  3. Coñecementos nas funcións a desempeñar.
  4. Discapacidade igual ou maior ao 33%

  Auxiliar de servizos xerais. Funcións:

  • Limpeza e desinfección instalacións.
  • Control acceso. Control protocolo hixiene e desinfección.
  • Apoio actividades de vida autónoma.

  Requisitos:

  1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
  2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
  3. Coñecementos nas funcións a desempeñar.
  4. Discapacidade igual ou maior ao 33%

  Enviar currículum sen foto, volante de empadoramento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com. 

  Límite: 24 de abril de 2020. 

  A entrevista realizarase por videoconferencia e/ou chamada telefónica.


  Absterse as persoas que non cumpran os requisitos. 

  Contratación vinculada á subvención de Fomento do Emprego para entidades sociais do Concello de Vigo.

  As persoas solicitantes aceptan a utilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 18 de febreiro de 2020, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.


  PROCESOS DE SELECCIÓN 2019 (fóra de prazo)

  DECEMBRO 2019: PROCESO SELECTIVO. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

  Admitiranse currículos ata o 26 de decembro ás 11.00h.

  Requisitos xerais:

  1. Estar desempregadas e inscritas como demandantes de emprego en Galicia, así como dispoñibles para o emprego.

  2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2017 e 2018.

  3. Non ter traballado para a entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

  Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

  1 PROFESIONAL DO TRABALLO E DA EDUCACIÓN SOCIAL (cód. 2824)

  • Educador/a social.
  • Titulación impartida polas escolas de tempo libre: director/a de actividades de tempo libre (preferente). De non ter a ninguén con este perfil, entrevistaríamos a persoas co título de monitor/a dispostas a realizar o de director/a durante o ano en curso.
  • CELGA IV

  Principais funcións:

  1. Actividades de vida autónoma
  2. Respiros familiares e acompañamentos
  3. Apoio na inserción laboral
  4. Actividades abertas e de participación.

  Contratación de 12 meses a 20 horas semanais.

  1 PROFESIONAL DA EDUCACIÓN AMBIENTAL (cód. 2326)

  • Titulación superior da rama ambiental (bioloxía, CC. Ambientais…)
  • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (impartido polas Escolas de Tempo Libre).
  • CELGA IV

  Principais funcións:

  1. Actividades de vida autónoma
  2. Xestión de hortas ecolóxicas e actividades derivadas dela.
  3. Xestión e rehabilitación de espazos ambientais como actividade integradora.
  4. Actividade de cociña a través da horta.
  5. Accións formativas

  Contratación de 12 meses a 30 horas semanais.

  Inicio das contratacións: 30 de decembro

  Entregar currículo sen foto, copia do DNI e certificado negativo de delitos penais a xarumaorg@gmail.com. O prazo pecharase o 26 de decembro ás 11.00.

  Non se terán en conta as candidaturas que non teñan toda a documentación, as realizadas por outra vía que non é a marcada (para esta oferta, tan só enviar por correo electrónico)  ou as realizadas fóra de prazo.

  XUÑO 2019: Descarga a oferta de emprego de educador/a social. Límite de envío de currículums: 11 de xuño de 2019.

  As persoas candidatas deben enviar:

  • Currículum sen foto.
  • Volante ou certificado de empadronamento no Concello de Vigo.
  • Tarxeta de demandante de emprego.
  • Copia do título de educación social.
  • Acreditación da formación e/ou experiencia en saúde mental.

  ABRIL 2019: descarga a oferta de emprego.

  Recorda enviar o teu currículo SEN FOTO.

  Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é cartel-con-coletilla-debajo-2019-1-1024x823.jpg

  As persoas solicitantes aceptan a utilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 5 de abril de 2016, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.