A xustiza social existirá cando exista unha igualdade efectiva entre mulleres e homes, tanto no ámbito público como privado, pero para elo, necesítase dunha coeducación máis real en todas as etapas da vida das persoas.

As desigualdades de xénero están directamente relacionadas coa pobreza das mulleres e o seu acceso ao poder. Ser muller inflúe nos elementos que inciden na situación de pobreza ou exclusión social, sumando a maiores, factores de dobre discriminación como “ser muller con discapacidade”.

En Galicia ao redor do 24% das mulleres atópanse en exclusión social. Por iso cómpre desenvolver políticas e medidas que preveñan e erradiquen a desigualdade de xénero.

“Imaxe da exposición Universos, unha viaxe pola saúde mental”

A vía máis eficaz é a educación en igualdade, pero entendendo que todas as partes da sociedade somos importantes neste cambio. Non se pode traballar a igualdade tan só nas escolas, senón que hai que traballalo máis alá da educación formal. Por iso dende Xaruma:

  • Creamos un grupo de mulleres con reunións mensuais.
  • Existe unha formación en igualdade.
  • Danse a coñecer os dereitos das persoas traballadoras.
  • Utilizamos unha linguaxe non sexista.
  • Difundimos unha imaxe non sexista.

Manifesto 8M. 2021. Muller e Saúde Mental

Hoxe vimos a representar o activismo feminista na saúde mental. O lema deste ano é “sen coidados non hai vida”. E por esta razón, hoxe estamos aquí para reivindicar menos estigmas e máis coidados para o noso colectivo.

Moitas sabemos de primeira man que ser muller nunca foi algo doado. Sempre relegadas ao coidado do fogar e dos/as familiares e lidiando cos malos tratos constantes.

Ás veces a xente pregúntase: que é ter unha enfermidade mental? En lugar de preguntarse “que motivos nos levan a caer no pozo do noso pensamento?” As razóns están claras. Só con xustiza social acadaremos a saúde mental da que tanto se fala.

Deixemos de receitar pastillas, que parece que é o único que saben facer, e loitemos xuntas e xuntes por un mundo mellor para tod@s.

Hoxe vai polas empregadas domésticas e os colectivos de mulleres que pola súa precariedade sofren máis que ninguén a depresión causada por un sistema violento e desigual. Vai polas nenas que sofren bullying e que pode costarlles a vida.

Berremos forte contra os violadores e agresores sexuais, que nos crean uns traumas irreversíbeis. E esto non é un estigma do pasado, senón que é unha realidade actual.

E por iso digo forte: “Non nos falta serotonina, sóbranos patriarcado!”

-MJ

“A igualdade de xénero ten que ser unha realidade vivida”

Michelle Bachelet