Respiro familiar

Os respiros familiares pretenden potenciar a autonomía persoal e social das persoas con trastornos mentais dentro da comunidade. Realízase mediante a adquisición, mellora e mantemento das actividades básicas e instrumentais da vida diaria. Tamén serven de medida de autocoidado para as familias.

Programa de respiro familiar

Levamos realizando Respiros Familiares dende o 2010, ano no que nace Xaruma. No verán, realizamos estancias por semana no piso da entidade, onde cada persoa escolle a súa preferencia. O resto do ano, realizamos respiros de fin de semana e aproveitamos para coñecer a nosa contorna.

Fomento da autonomía e do autocoidado

Dende Asociación Xaruma contamos cunha ampla experiencia no traballo con persoas con discapacidade e en risco de exclusión social, exactamente con persoas con trastornos mentais. Os nosos estatutos indican como un dos principais fins o de realizar con carácter habitual actuacións de integración de personas con discapacidade, e especialmente para persoas con trastornos mentais, e é por iso que, as nosas principais accións atenden a unha dobre intervención: promover a autonomía da persoa con enfermidade mental e reducir a dependencia desta á súa familia, desfacendo as atencións de carácter básico, producindo así unha mellora na calidade de vida de todo o círculo familiar.

A saúde mental é algo máis que a ausencia de trastornos mentais: é un estado de benestar no que a persoa realiza as súas capacidades e é capaz de facer fronte á tensión normal da vida, de traballar de forma produtiva e de contribuír á súa comunidade (Plan Galego de Saúde Mental 2020-2024). É por iso que traballar a autonomía das persoas é un piar chave para seguir promocionando unha boa saúde mental.

Gústache o que les? Queres máis información? Gustaríache facer voluntariado con nós? Queres participar nas actividades diarias? Accede aos nosos datos de contacto e non te quedes con dúbidas. Estamos esperándote!