No capítulo cinco de Podcast para a saúde mental poderemos escoitar os resultados das sesións de formación e información sobre saúde mental, levadas a cabo no instituto IES A Guía de Vigo, ao longo do primeiro trimestre do curso 2022-2023. Concretamente escoitaremos ao alumnado de 3º da ESO deste instituto falar sobre as súas reflexións, opinións e os resultados das súas investigacións sobre, por exemplo, o síndrome de Capgras, como afecta a autoestima nas ideacións suicidas ou a ansiedade.

Aínda que este proxecto sexa guiado por profesionais do eido da saúde mental, os mozos e as mozas que participaron foron libres para elaborar as súas investigacións e reflexións, polo que este programa non se pode tomarse como fonte de información ou tratamento, se non como un primeiro achegamento a este ámbito e a posibilidade de coñecer os pensamentos e necesidades dos e das adolescentes que participaron nel.