QUE É A RESPONSABILIDADE SOCIAL?

A responsabilidade social é un modelo innovador de xestionar a organización baseado no uso de criterios responsables nos ámbitos social, medioambiental e económico. Fai referencia ao compromiso, obriga e deber que posuímos as persoas coma membros dunha comunidade para contribuír voluntariamente a unha sociedade máis xusta e de protección ao medio ambiente.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E XARUMA?

Como entidade, Xaruma achega diversos criterios de responsabilidade social cos que pretendemos acadar unha sociedade cada vez máis xusta tendo sempre presente o medio que nos rodea e facendo bo uso del. Os nosos principais compromisos están enfocados en tres piares esenciais.

Persoas traballadoras

 • Protocolo de acollida para novas persoas contratadas. 
 • Formacións continuas en relación á saúde mental e outras disciplinas para persoas contratadas.
 • Cohesión do grupo de traballo.
 • Emprego Con Apoio (ECA). 
 • Plan de Igualdade.

Persoas participantes

 • Protocolo de acollida para novas persoas usuarias.
 • Cortes de Xaruma. Actividade para que as persoas sexan máis participes no seu cambio.
 • Servizos de calidade axustados ás necesidades de cada persoa.
 • Sistemas de avaliación das actividades.

Familias

 • Servizos de calidade para dar respostas ás necesidades das familias. 
 • Café en Familia. Actividade para as familias onde abordar dúbidas e inquedanzas.
 • Asemblea xeral.

 • Oferta e formación de voluntariado.
 • Actividades de participación comunitaria e dinamización do barrio.  
 • Actividades educativas para centros no eido da saúde mental e medioambiental.
 • Radio Maruxa, a nosa radio comunitaria.
 • Traballo en rede con entidades da contorna.
 • Colaboración coa Asociación DOA no coidado e mantemento de espazos verdes da empresa BorgWarner.

 • Horta. Ciclo circular. Compostaxe.Vermicompostaxe.
 • Montaxe do invernadoiro e produción de cultivos.
 • Reciclaxe. Separación de residuos.
 • Reciclaxe e reutilización. Concurso de espantallos. Instrumentos de refugallo.
 • Recollida de tapóns. Entrega de tapóns á asociación Juan María para proxecto de reciclaxe.
 • Reforestación na Comunidade de Montes de Teis.

*EN CONSTRUCCIÓN*