Colaboramos cos seguintes ANPA’s e centros escolares levando a cabo actividades de horta escolar e educación ambiental

  • CEIP García Barbón
  • ANPA A BARXA
  • CEIP A Doblada
  • Colexio Apóstol Santiago
  • EEI Vilalaura
  • ANPA Magnolia
  • CPR Possumus
  • CEIP San Salvador de Teis
  • CEIP Igrexa – Candeán
  • CEIP Escultor Acuña