Voluntariado Vigo

Nós soñamos coa unión, coa comunidade, con risas, coa integración, coa tranquilidade… Soñamos coa igualdade na diferenza. E coa sociedade como canle.

Voluntariado Inclusivo

Somos unha entidade de iniciativa social que leva dende 1997 realizando actividades de formación, dinamización comunitaria e integración do colectivo de saúde mental. As persoas son as que dan sentido a todos os proxectos. Actualmente levamos a cabo un programa que promove a integración socio-comunitaria de persoas con trastornos mentais, por medio da realización de actividades de animación sociocultural, apoio escolar, promoción social, educación para a saúde e para o medioambiente.

 • Ter máis de 16 anos.
 • Ganas de exercer o teu labor en beneficio da cidadanía.
 • Ter ganas de vivir unha experiencia diferente.
 • Ser unha persoa constante, con ilusión pola actividade a desenvolver.
 • Saber e/ou estar disposta a traballar en equipo.
 • Querer formarse sobre saúde mental.
 • Coñecer os valores, principios e traballos que se realizan.
 • Ser participativo/a tanto nas actividades como na vida asociativa.
 • Ter dipoñibilidade horaria para poder levar a cabo a súa acción voluntaria.
 • Traballo social con persoas con trastornos mentais e outros colectivos.
 • Un carné acreditativo no que se indique o teu labor.
 • Formación gratuíta e certificada en habilidades sociais, recursos, tempo libre… relacionada coas súa funcións.
 • Prioridade e facilidades para matricularse nos cursos impartidos pola escola.
 • Recoñecemento formal mediante a obtención dunha certificación.
 • Curso gratuíto “Formación en voluntariado en saúde mental”.
 • Contribuír á integración das persoas con discapacidade.
 • Aportar habilidades e capacidades prelaborais para a vida autónoma.
 • Realizar e organizar actividades (estimulación cognitiva, memoria, manualidades…)
 • Acompañamentos nos Respiros Familiares.
 • Traballar coas persoas participantes as habilidades sociais e autoestima.
 • Apoio na actividade de natureza.
 • Realizar as actividades de costura
 • Apoio a actividade de radio.
 • Acompañamento na actividade de informática.
 • Acompañamento en Xantares: da horta a cociña.
 • Ensinanza e práctica de deportes coas persoas participantes.
 • Organización de festas ou videoforums.
 • Concienciar sobre a Saúde Mental e o medioambiente.
 • Campañas de sensibilización de información sobre a Saúde Mental.

E por suposto, propoñer novas actividades!

 • Amplias as túas oportunidades laborais.
 • Adquires novas experiencias.
 • Obtés unha certificación de experiencias voluntarias.
 • Gañas confianza en ti mesmo/a.
 • Estableces relacións persoais enriquecedoras.
 • Aumentas a confianza en ti mesmo e ás túas habilidades sociais.
 • Aportas diversión e plenitude á túa vida.
 • É unha actividade moi satisfatoria.

 • Chamando aos números  986 127 949 ou 698 142 158 de martes a venres en horario de 10:00-14:00 ou de 16:00 a 17:30 horas.
 • Cubrindo o formulario que aparece a continuación.

As nosas actividades están sempre abertas a túa participación. Estámoste agardando, a que esperas?

“O máis satisfactorio na vida é ser capaz de  dar gran parte dun mesmo aos demais”

Pierre Teilhard de Chardin.

Rexistro de entidades de acción voluntaria nº 646