Xa non tes escusas aquí tes unha boa ferramenta para traballar, pensar e gozar en galego.

Sabías que existen ferramentas de educación e animación na rede en galego? Entra en Xogos educativos na rede!

Xoga

Cal é o noso obxectivo co noso idioma? Desenvolver o PXNL canto á normalización do uso do galego no eido da animación social.

4.1.3 Promover escenarios para a convivencia normalizada de infancia e mocidade con diferentes perfís lingüísticos.

4.1.5 Implicar no proceso de normalización da lingua ao monitorado e voluntariado que interveña nas actividades.

4.1.8 Programar módulos de lingua e sociolingüística aplicada ao tempo libre nos cursos para voluntarios/as, axentes sociais.

4.1.9 Actualización da páxina web da Escola para proporcionarlle ao público canta información precise.