Nun mundo cada vez máis desconectado da natureza, as hortas escolares son unha oportunidade onde os/as estudantes poden adquirir unha aprendizaxe práctica e significativa. Estes espazos verdes non só ofrecen unha oportunidade para o cultivo, senón que tamén cultivan unha conexión máis profunda co medio ambiente e promoven hábitos saudables entre os/as rapaces/as. Neste artigo, explicaremos o obxectivo dos hortas escolares, os beneficios e os pasos para levar a cabo estes proxectos, destacando o seu papel crucial na formación de estudantes conscientes e responsables.

As hortas escolares

As hortas escolares son espazos educativos onde os/as estudantes teñen a oportunidade de participar na aprendizaxe, cultivo e coidado das plantas e outros vexetais. Estes proxectos non só promoven a educación ambiental, senón que tamén fomentan o desenvolvemento de habilidades prácticas, o traballo en equipo e o aprecio pola natureza.

En Xaruma xestionamos as hortas escolares. Se representas unha escola, asociación, ludoteca ou calquera outra entidade e desexas que poñamos en marcha o túa propia horta, axudemos nas actividades anuais, fagamos obradoiros específicos ou xestionemos os recursos, non dubides en poñerte en contacto connosco

Obxectivo das hortas escolares

O obxectivo principal das hortas escolares é proporcionar aos/as estudantes unha contorna de aprendizaxe práctica e significativa que complemente a súa educación académica. Algúns dos obxectivos específicos inclúen:

Fomentar a educación ambiental

As hortas escolares ofrecen unha oportunidade única para que os/as estudantes aprendan sobre a importancia da biodiversidade, a conservación do medio ambiente e a agricultura sostible.

Promover hábitos saudables

Participar no cultivo de alimentos frescos e saudables anima aos/as estudantes para adoptar unha dieta equilibrada e consciente.

Desenvolver habilidades prácticas

As hortas escolares ensinan aos/as estudantes habilidades prácticas como a sementeira, o rego, o coidado das plantas, a colleita e a preparación dos produtos na cociña, o que lles prepara para ser máis autosuficientes e conscientes da súa contorna.

Fomentar o traballo en equipo

Os proxectos de hortas escolares involucran aos/as estudantes en actividades colaborativas, promovendo o traballo en equipo, a comunicación efectiva e o respecto mutuo.

Beneficios das hortas escolares

A participación en hortas escolares ofrece unha ampla gama de beneficios para os/as estudantes, entre os que se inclúen:

  • Conexión coa natureza: As hortas escolares proporcionan aos/as estudantes a oportunidade de conectarse coa natureza e desenvolver un maior aprecio polo medio ambiente.
  • Mellora da saúde: O consumo de alimentos frescos cultivados na horta escolar pode contribuír a unha mellor saúde e benestar xeral dos/as estudantes.
  • Estímulo da aprendizaxe: A participación en actividades prácticas e significativas na horta escolar pode mellorar a motivación e o compromiso dos/as estudantes coa aprendizaxe.
  • Fomento da responsabilidade: os/as estudantes vólvense responsables do coidado e mantemento do horta, o que lles ensina valores de responsabilidade e coidado cara á contorna.

Hortas escolares: proxecto paso a paso

Para levar a cabo con éxito unha horta escolar e garantir unha experiencia educativa enriquecedora, é esencial seguir un plan detallado que abarque cada etapa do proceso. A continuación, ampliamos cada paso necesario para implementar unha horta escolar de maneira efectiva:

Planificación:

A planificación coidadosa é o primeiro paso para establecer unha horta escolar exitosa. Isto implica identificar un espazo adecuado dentro do recinto escolar que reciba suficiente luz solar e teña acceso á auga. Ademais, é crucial establecer obxectivos claros para o horta, xa sexa enfocados á educación ambiental, á promoción de hábitos saudables ou á integración co plan de estudos escolar. Elaborar un plan de traballo detallado que inclúa actividades específicas, responsabilidades e prazos axudará a manter o proxecto en camiño.

Preparación do terreo:

A preparación adecuada do chan é fundamental para o éxito da horta escolar. Antes de sementar calquera planta, é necesario preparar o chan eliminando as herbas innecesarias, nivelando a terra e enriquecéndoa con compost ou abono orgánico para proporcionar os nutrientes necesarios. Isto garantirá unha contorna favorable para o crecemento saudable das plantas e minimizará a competencia coas outras herbas.

Selección de cultivos:

A elección dos cultivos adecuados é unha parte crucial do proceso de establecemento da horta escolar. É importante seleccionar cultivos de tempada, de ser posible ecolóxicos, que se adapten ben ao clima local, ó chan e aos recursos dispoñibles. Ademais, débese ter en conta o interese dos/as estudantes e a posibilidade de utilizar os cultivos en actividades educativas e culinarias. Optar por unha variedade de plantas, incluíndo verduras, herbas e flores, pode enriquecer a experiencia da horta escolar e fomentar a diversidade biolóxica.

Sementeira e coidado:

Unha vez preparado o chan e seleccionados os cultivos, chega o momento de sementar ou trasplantar. É importante seguir as instrucións específicas de sementeira para cada tipo de planta e proporcionar unha rega adecuada para manter o chan húmido pero non saturado. Ademais, débense monitorear regularmente as plantas para detectar signos de pragas, enfermidades ou deficiencias nutricionais e tomar medidas correctivas segundo sexa necesario.

Colleita e consumo:

A medida que as plantas medran e maduran, chega o momento de colleitar os cultivos da horta escolar. É importante colleitar os vexetais, herbas e froitas no seu punto óptimo de madurez para garantir o mellor sabor e valor nutricional. Os produtos cultivados poden utilizarse en actividades culinarias dentro da aula, como preparar ensaladas, batidos, patés ou pratos especiais, ou mesmo compartirse coa comunidade escolar en eventos especiais. A experiencia de cultivar e consumir alimentos frescos cultivados na horta escolar proporciona unha conexión significativa coa terra e fomenta hábitos alimenticios saudables entre os/as estudantes.

As hortas escolares son unha ferramenta educativa invaluable que ofrece unha ampla gama de beneficios para os/as estudantes, desde a promoción da educación ambiental ata o fomento de hábitos saudables e o desenvolvemento de habilidades prácticas. Se queres participar nestas actividades como colaborador,non dubides en apuntarte. Ao implementar proxectos de hortas escolares, as institucións educativas poden enriquecer a experiencia de aprendizaxe dos seus estudantes e promover un maior coidado e respecto polo medio ambiente.