Consideramos necesario establecer programas de intervención con mozos e mozas de idades temperás, por iso cremos na inclusión de actividades de prevención e promoción da saúde mental dende o ámbito formal da educación. Na nosa misión destacamos:

 • Buscar a educación integral do individuo, entendendo o individuo tamén como ser social. Pretendemos que o suxeito tome conciencia de súa capacidade para formar e formarse a través da animación. Tentamos motivar as persoas, presentar camiños atractivos que animen para que mozas e mozos desenvolvan as súas capacidades, que as leven a saber ser cooperativas, creativas e con iniciativa.
 • Considerar fundamental a volta a unha aprendizaxe da natureza. Precisamos da observación e do contacto da mesma que nos leve a un descubrimento do medio ambiente, a unha educación pola paz pero non coma algo paralelo senón que integre a esencia mesma do proceso educativo e vital.
 • Enfocar, expor e sentir o tempo libre como un estilo de vida e ofertalo como un ámbito rico e diverso para o crecemento e realización de calquera persoa que desexe aproveitalo. Ser coma un novo Xaruma no Tempo libre.

Destacamos a nosa experiencia con centros educativos (IES Universidade Laboral de Culleredo, IES Chan do Monte en Marín, CPR Apóstol Santiago en Vigo, IES Salvaterra, IES Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa), levando a cabo actividades relacionadas co medioambiente e a saúde, concretamente a saúde mental.

É por iso que a nosa proposta de actividades en Saúde Mental segue a mesma liña, ofrecendo a centros educativos levar a cabo as seguintes actividades para ESO, Bacharelato e educación para persoas adultas:

ÁREA DE SAÚDE

 1. Saúde Mental. Autocoñecemento e coidados.
 2. Saúde Mental dende a aula. Formación para o profesorado.
 3. Podcasts para a saúde mental.

ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

 1. Obradoiro de cócteis sen alcohol.
 2. Obradoiro de vermicompostaxe
 3. Obradoiro de elaboración de xabóns

ÁREA DE SAÚDE

SAÚDE MENTAL. AUTOCOÑECEMENTO E COIDADOS

Mediante unha metodoloxía dinámica, trataremos a importancia dos factores biopsicosociais relacionados coa saúde mental (teoría Diátesis-estrés), recalcando a importancia que teñen os factores ambientais no noso benestar. Falaremos dos coidados (cara un/ha mesmo/a e cara o resto de persoas) e incidiremos na importancia da prevención e da protección.

Será unha actividade dinámica e simbólica mediante a utilización de catro mochilas que simbolizan a catro persoas completamente diferentes nas que a súa saúde mental vai modificándose segundo os factores biopsicosociais. Dentro deses factores, hai algúns que non se poden cambiar, pero si tratar; e outros que podemos evitar porque son parte das nosas decisións (factores sociais e ambientais)

Duración: 100 minutos (dúas clases seguidas)

Destinatarios/as: alumnado de secundaria, bacharelato ou educación para adultos/as. Máximo 28 persoas por sesión.

SAÚDE MENTAL DENDE A AULA. FORMACIÓN PARA PROFESORADO

O profesorado é unha parte esencial na vida dun/ha alumno/a. Moitas veces son as primeiras persoas que detectan cambios e poden dar a voz de alarma en tempo. É por iso que nesta sesión falaremos de:

 • Teoría Diátesis – Estrés. Importancia dos factores biopsicosociais.
 • Sistema de Saúde Mental. Protocolos. Recursos infanto-xuvenís.
 • Saúde Mental na aula. Que podemos facer? Recursos.
 • Autocoidado.

Duración: 120 minutos

Destinatarios/as: profesorado de secundaria, bacharelato ou formación de adultos/as.


ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

OBRADOIRO DE CÓCTELES SEN ALCOHOL

O obxectivo deste obradoiro é o de promover un consumo saudable para o fomento de alternativas ao alcohol mediante a elaboración de cócteles sen alcohol, ademais de promover unha alimentación saudable.

A duración do obradoiro é de 50 minutos e nel elaboraranse dous cócteles con froitas de tempada, que se consumirá nese momento. Entregaráselle ao alumnado todas as receitas a utilizar e o material para levalo a cabo será aportado pola entidade.

Duración: 50 minutos

Beneficiarios/as: cursos dende 1º da ESO a Bacharelato, máximo 30 alumnos/as. Aconséllase non mesturar clases de idades moi dispares.

Por mor da covid-19, este obradoiro non se realizará ata novas indicacións.

OBRADOIRO DE VERMICOMPOSTAXE

A vermicompostaxe pretende conseguir o aproveitamento dos residuos para a obtención de abono orgánico a través das miñocas. Neste obradoiro, o alumnado realiza a súa propia casa de miñocas, onde se realizará a vermicompostaxe que se poderá utilizar posteriormente para o abonado de plantas, xardíns e hortas. É unha forma de asumir o ciclo dos alimentos. Este obradoiro, pretende:

 1. Fomentar cultura e responsabilidade sobre a importancia de conservar o noso ecosistema e o noso planeta, para mellorar a nosa calidade de vida.
 2. Reducir e reciclar os restos orgánicos xerados nos domicilios, comunidades, centros educativos, lugares públicos … implicando directamente ao alumnado.
 3. Reducir os custes de transporte e de xestión dos residuos municipais.
 4. Obter un compost de calidade e aproveitalo para o seu propio consumo fronte a outros tipos de fertilizantes.

Duración: 50 minutos.

Beneficiarios/as: cursos dende infantil ata bacharelato, máximo 30 alumnos/as. Aconséllase non mesturar clases de idades moi dispares. O obradoiro adáptase segundo a idade.

Este obradoiro pode realizarse presencialmente na entidade, combinándoo con outro dos obradoiros e acompañándoo cunha visita didáctica á horta da entidade.

OBRADOIRO DE ELABORACIÓN DE XABÓNS

Mediante algo tan chamativo como crear xabón pódense traballar aspectos curriculares como a saponificación e a aplicación de fórmulas químicas. Os principais obxectivos deste obradoiro son:

 • Traballar o concepto de saponificación.
 • Reutilizar e reducir o consumo.                                                     
 • Achegar ao alumnado ao mundo da cosmética natural e sentir satisfacción polos traballos realizados.
 • Valorar a elaboración dos produtos do mundo da cosmética, utilizando ingredientes naturais do xardín e receitas caseiras para poder recuperar os antigos costumes.

Realizaranse dous tipos de xabón cosmético, utilizando herbas aromáticas para coñecer os seus beneficios.

Duración: 50 minutos

Beneficiarios/as: cursos dende 1º da ESO a Bacharelato, máximo 30 alumnos/as. Aconséllase non mesturar clases de idades moi dispares.

Este obradoiro pode realizarse presencialmente na entidade (Vigo), combinándoo con outro dos obradoiros deste dossier e acompañándoo cunha visita didáctica á horta da entidade.

Contacta connosco para solicitar máis detalles. Como entidade de iniciativa social, tamén estamos abertos a propostas por parte dos centros educativos.

CONTACTA