Deixar voar o noso enxeño e sacar a nosa vea máis artística son capacidades de expresión especialmente beneficiosas para as persoas.
Empregar diferentes técnicas e materiais variados axuda a dar renda solta a nosa creatividade, a alcanzar una maior concentración, a potenciar destrezas manipulativas e de psicomotricidade e contribúe a conseguir unha relaxación mental.

Aquí podes visualizar algúns dos deseños exclusivos creados en Xaruma: