O vindeiro 18 de setembro retomamos o Obradoiro de coidados e masculinidades, onde se traballarán os diferentes contidos:

  1. O Bo trato. O contrato persoal e grupal polo bo trato.
  2. Autoestima e saúde mental.
  3. Amor e vencellos de amor.
  4. Educación afectivo- sexual.

Os obxectivos deste obradoiro son:

  • Promover hábitos de vida saludable.
  • Promover a autoestima e o bo trato.
  • Promover a mellora das relacións a través da educación afectivo – sexual.
  • Promover os coidados propios e alleos.
  • Reflexionar sobre os privilexios

Impartido por: José Expósito Alcocer

Formación sen custe para as persoas participantes

Actividade subvencionada pola Concellería de Igualdade do Concello de Vigo