En Xaruma queremos facernos ouvir. Por iso nace Radio Xaruma. Unha ferramenta de comunicación e participación para dar voz a todas as persoas que teñan vontade de expresarse.

O dereito a participar na vida pública e o dereito de liberdade de expresión están reflectidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

Art. 19 DDHH”Libertad de pensamiento y de expresión”

3. Non se pode restrinxir o dereito de expresión por vías ou medios indirectos, tales como o abuso de controis oficiais ou particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas ou de enseres e aparatos usados na difusión de información ou por outros medios encaminados a impedir a comunicación e a circulación de ideas e opinións. 

Se tes gañas de facer un programa de radio para que te escoiten, non dubides en contactarnos.

Escóitanos en Ivoox! Sintoniza Radio Maruxa!