Aos que participamos no proxecto educativo, gustaríanos que XARUMA fose considerada un referente na nosa cidade porque:

 1.  É unha Entidade comprometida, seria, profesional e á vez cercana, acolledora e solidaria.
 2.  Forma en valores.
 3.  Constitue unha auténtica comunidade.
 4.  Promove a formación da autonomía persoal.
 5.  Fomenta o respecto aos dereitos e liberdades da persoa.
 6.  Facilita a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo.
 7.  Promove a labor de integración.
 8.  Ofrece unha educación e metodoloxía adaptada a noso tempo e as necesidades de usuarios.
 9.  Educa para a paz e a solidaridade.
 10.  Promove a formación deportiva.
 11.  Fomenta e uso cívico das instalacións, o entorno próximo e o medio natural.
 12.  Forma e integra aos usuarios na vida sociocultural
 13.  Fomenta a creatividade
 14.  Ofrece actividades complementarias formativas e de ocio, tanto individuais como colectivas.
 15.  Educa no respecto e a pluralidade lingüística e cultural de Galicia, España, Europa e do mundo enteiro.
 16.  Promove a relación entre os ámbitos organizativos da entidade
 17.  Apoia a usuarios e as suás familias, contrarrestando as carencias afectivas e desórdenes familiares.
 18.  Os resultados da educación recibida nela  maniféstanse dun xeito positivo nas persoas e repercuten na vida social do entorno.