Mércores, 28 de xullo de 2023 de 16:00 a 20:00h

LOCALIZACIÓN: Espazos ao aire libre en Santiago de Compostela

Obxectivos

● Preservar e valorar o entorno natural.
● Realizar actividade física ao aire libre.
● Coñecer máis sobre a cultura propia e o patrimonio natural, material e inmaterial a través da observación da paisaxe e o intercambio de saberes.
● Poñer en valor a oralidade como vía de transmisión de coñecementos e cultura.
● Desfrutar dun momento agradable e distendido.

Descrición da actividade

Esta actividade consistirá na realización dunha andaina no entorno natural de Compostela. A localización será escollida polas propias persoas participantes entre as seguintes: Brañas do Sar, Banquete de Conxo, Paseo do Sarela… A andaina terá como obxectivos principais valorar e coñecer o entorno natural da
cidade, potenciando a importancia de respetalo e coidalo. Durante o roteiro, iremos observando os diferentes elementos patrimoniais materiais (pontellas, muíños…), os cambios de paisaxe (rural-urbano), a fauna e a flora… así como compartindo historias arredor das mesmas, algo para o que, poderemos
valernos de elementos do patrimonio inmaterial tan ricos como as lendas, ritos ou a toponimia dos lugares.
A meta é desfrutar dun momento agradable con outras persoas, intercambiando saberes e olladas a través dunha camiñata ao abeiro das árbores e as boas historias.