PROCESO DE SELECCIÓN MARZO 2022

DOCENTE DE FORMACIÓN NON REGLADA

Funcións:

 • Impartición de formación no eido ambiental.
 • Deseño, elaboración e execución de proxectos e actividades.

Requisitos:

 • Título de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre.
 • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non mellora do emprego).
 • Posuír o perfil para o posto solicitado.
 • CELGA IV.
 • Coñecementos ambientais.

Terase en conta:

 • Formación e/ou coñecementos ambientais.
 • Emprego da lingua galega, tanto de maneira escrita como oral.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Condicións:

 • 4 meses, 24 horas semanais.
 • Salario segundo convenio da Escola de Tempo Libre Xaruma.

Enviar currículo SEN FOTO, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a etlxaruma@gmail.com
Prazo de remate de recepción de CV: 22/03/2022

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación, e en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

PROCESO DE SELECCIÓN FEBREIRO 2022

DOCENTE DE FORMACIÓN NON REGLADA.

Funcións:

 • Impartición de formación no eido social.
 • Actividades para voluntariado, veciñanza e de participación cidadá.
 • Deseño, elaboración e execución de proxectos, programas, actividades e memoria.
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
 • Actualización da páxina web (wordpress).

Requisitos:

 • Título de Director/a de Actividades de Tempo Libre.
 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2021.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non mellora do emprego).
 • Posuír o perfil para o posto solicitado.
 • CELGA IV.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Emprego da lingua galega, tanto de maneira escrita como oral.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Condicións:

 • 6 meses, 21 horas semanais.
 • Salario segundo convenio da Escola de Tempo Libre Xaruma.

Entrevista:

 • Entrevista persoal.

Enviar currículo SEN FOTO, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a etlxaruma@gmail.com
Prazo de remate de recepción de CV: 03/02/2022

PROCESO DE SELECCIÓN 2021

A través da Subvención para o Fomento do Emprego en entidades sen ánimo de lucro 2021 do Concello de Vigo, promovemos a contratación dun/ha Educador/a Social para o período comprendido entre abril e xullo e dun/ha Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, de dúas persoas Auxiliares de Servizos Xerais e dun/ha Auxiliar de Limpeza para o período comprendido entre maio e xullo.
Sigue lendo para ver os requisitos e funcións de cada posto!

EDUCADOR/A SOCIAL. Requisitos:
 • Formación universitaria en Educación Social.
 • Título de Director/a de Actividades de Tempo Libre.
 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non mellora do emprego).
 • CELGA IV.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Formación en igualdade.
 • Emprego da lingua galega, tanto de maneira escrita como oral.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Impartición de formación no eido social.
 • Actividades para voluntariado, veciñanza e de participación cidadá.
 • Deseño, elaboración e execución de proxectos, programas, actividades e memoria.
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
 • Actualización da páxina web (wordpress).
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.

Condicións:

 • 4 meses, 30 horas semanais.
 • Salario segundo convenio da Escola de Tempo Libre Xaruma.

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

Enviar currículo SEN FOTO, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a escola@xaruma.org
Prazo de remate de recepción de CV: 15 abril.

MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE.

Requisitos:

 • Monitor/a de Actividades de Tempo Libre.
 • Formación na rama medioambiental e/ou social.
 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non mellora do emprego).
 • CELGA IV.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Experiencia docente.
 • Emprego da lingua galega, tanto de maneira escrita como oral.
 • Buscamos unha persoa con iniciativa e arranque, disposta para adaptarse aos cambios e creativa e optimista.

Funcións principais:

 • Impartición de formación no eido social e/ou medioambiental.
 • Execución de actividades para voluntariado, veciñanza e de participación cidadá.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.

Condicións:

 • 3 meses, 10 horas semanais.
 • Salario segundo convenio da Escola de Tempo Libre Xaruma.

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

Enviar currículo SEN FOTO, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a escola@xaruma.org
Prazo de remate de recepción de CV: 26 abril.

AUXILIAR DE SERVIZOS XERAIS.

Requisitos:

 • Graduado escolar.
 • Coñecementos e/ou experiencia no posto.
 • Discapacidade igual ou maior do 33%.
 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non mellora do emprego).

Funcións principais:

 • Limpeza e desinfección das instalacións.
 • Control de acceso. Apoio no protocolo Covid-19 de hixiene e desinfección.
 • Mellora e arranxos locais para o desenvolvemento das actividades.

Condicións:

 • 3 meses, 14 horas semanais.
 • Salario segundo convenio da Escola de Tempo Libre Xaruma.

Entrevista:

 • Entrevista persoal.

Enviar currículo SEN FOTO, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a escola@xaruma.org
Prazo de remate de recepción de CV: 26 abril.

AUXILIAR DE LIMPEZA.

Requisitos:

 • Graduado escolar.
 • Coñecementos e/ou experiencia no posto.
 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non mellora do emprego).

Funcións principais:

 • Limpeza e desinfección baixo as medidas do protocolo Covid-19 nas instalacións.

Condicións:

 • 3 meses, 12,30 horas semanais.
 • Salario segundo convenio da Escola de Tempo Libre Xaruma.

Entrevista:

 • Entrevista persoal.

Enviar currículo SEN FOTO, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a escola@xaruma.org
Prazo de remate de recepción de CV: 26 abril.

PROCESO DE SELECCIÓN 2019

A través da subvención de fomento do emprego do Concello de Vigo, promovemos a contratación dun/ha educador/a ambiental para o período comprendido entre o 15 de xullo e o 18 de setembro.

EDUCADOR/A AMBIENTAL.

Funcións:
– Desenvolvemento de actividades de horta escolar.
– Execución de actividades ambientais e formativas.
– Fomento e apoio das actividades de inclusión.

Requisitos:

 • Titulación na rama medioambiental (bioloxía, CC. ambientais, …)
 • Monitor/a de actividades de tempo libre
 • CELGA 4
 • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2018.
 • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.

Prazo de entrega: ata o 24 de xuño de 2019 (inclusive). Entrega o teu currículo SEN FOTO xunto coa tarxeta de demandante de emprego e o volante de empadroamento mediante correo electrónico a escola@xaruma.org.

Resultado de imagen de fomento do emprego concello de Vigo 2019

A través da subvención de fomento do emprego do Concello de Vigo, promovemos a contratación dun peón xardiñeiro para o período comprendido entre o 1 de abril e o 30 de setembro.

PEÓN XARDIÑEIRO

Funcións:
– Mantemento das hortas nas que colaborará a entidade.
– Limpeza de zonas axardinadas e hortas.

Requisitos:

 • Graduado escolar.
 • Discapacidade igual ou maior do 33%.
 • Coñecementos e/ou experiencia como peón.
 • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2018.
 • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
 • Posuir o perfil para o posto solicitado

Prazo de entrega: 26 de marzo de 2019. Entrega o teu currículo SEN FOTO mediante correo electrónico a escola@xaruma.org.

Resultado de imagen de fomento do emprego concello de Vigo 2019

PROCESO SELECCIÓN 2018

Técnico especialista en educación ambiental

Duración: 

 • Contrato de 9 meses con posibilidade de prórroga.

Xornada: 

 • Media xornada de luns a venres. Xornada compatible para a conciliación da vida laboral e familiar.

Funcións:

 • Xestión e dinamización de hortas escolares. Docencia en obradoiros e cursos formativos.

Inicio de contrato

 • Segunda semana de setembro de 2018.

Límite para a entrega de currículos: 5 de setembro de 2018. Enviar a escola@xaruma.org ou de forma presencial no local da entidade.