O traballo social é unha profesión que promove o cambio e o desenvolvemento social, a cohesión social e o fortalecemento e autonomía das persoas. Esta disciplina baséase nos principios de xustiza social, os dereitos humáns, a responsabilidade colectiva e o respecto á diversidade.

Colexio oficial de traballo social de galicia (cotsg).

En qué pode beneficiarme este servizo?

  • Prevención de situacións de risco e/ou exclusión social.
  • Información e asesoramento para a realización de trámites administrativos.
  • Xestión de recursos e servizos de ámbito local, autonómico e estatal.
  • Acompañamento na consecución de obxectivos vitais.
  • Elaboración de informes e/ou diagnósticos sociais.
  • Intervención familiar.
  • Estudo e tratamento social dos casos individuais.

Cómo vai ser o proceso?

  1. Anímate a contactar con Xaruma e pregunta polo Servizo de Traballo Social. As dúbidas e medos son benvidos nesta viaxe.
  2. Estableceremos unha serie de entrevistas, onde conxuntamente analizaremos as necesidades e trazaremos un plan de actuación.
  3. En base aos obxectivos marcados, realizaremos a xestión máis axeitados para cada situación.

Para máis información escribe un correo a traballosocialxaruma@gmail.com