Sementando Saúde: Programa integral de promoción da autonomía persoal e social para a mocidade con diagnóstico en saúde mental.

Asociación Xaruma lanza o programa Sementando Saúde. Este programa nace a partir da necesidade de accións integrais e personalizadas dirixidas a promoción da autonomía persoal e social da xuventude con algún tipo de trastorno mental. Polo tanto, para dar resposta, ofrece apoios, ferramentas e un adestramento para afrontar as actividades da vida diaria.

O obxectivo principal é fomentar a autonomía persoal e social das persoas destinatarias, así como mellorar a súa calidade de vida; mediante a participación en actividades individuais e de grupo en diversas áreas.

Quen son as persoas destinatarias de Semenentando Saúde?

 • Persoas con idades compredidas entre os 18 ou os 30 anos.
 • Ter un trastorno mental diagnosticado.
 • Contar con adherencia á medicación.
 • Non ter consumo activo de substancias

Que traballamos en Semenentando Saúde?

Área de autocoidado e vida no fogar  Por un lado, en canto ao autocoidado, inclúe todas as habilidades relacionadas coa autonomía no aseo, a hixiene e o aspecto físico. E por outro lado, a autonomía na casa: preparación de comidas, mantemento de orde e limpeza, planificación das compras, coidado da roupa e xestión do diñeiro.
Área de utilización da comunitaria  A constitúen as habilidades referendas ao bo uso dos recursos da comunidade, como transportes, establecementos, áreas recreativas ou servizos médicos. Comprende a localización de ditos recursos, o acceso a eles e a súa localización axeitada.
Área de inclusión activa  Engloba servizo de información, orientación e asesoramento en temas de formación e emprego: coñecemento de recursos, talleres de BAE e formación en competencias dixitais. Ao mesmo tempo, abarca as habilidades relacionas co desempeño dun traballo e todo o que conleva: cumprimento de horarios, finalización de datas ou aceptación de críticas.
Área de ocio e tempo libre  Refírese ao desenvolvemento de intereses variados de entretemento e ocio saudable no fogar e na comunidade, así como á elección e participación activa en xogos e situacións sociais de tempo libre. Esta área tamén inclúe a promoción de actividades culturais, artísticas, deportivas, medioambientais e de entretementos, que permita a interacción co entorno natural, social e cultural.

Como traballamos en Sementando Saúde?

Traballamos o adestramento das habilidades, que cada persoa participante precise e segundo as áreas mencionadas, mediante:

 • Atencións personalizadas.
 • Actividades individuais e sesións de grupo.
 • Orientación e apoio individualizado: sesións de asesoramento individualizado en aspectos básicos relacionados coas actividades da  vida diaria.
 • Grupos de formación: talleres con formato grupal no que se abordarán, desde unha metodoloxía teórico-práctica, diferentes aspectos básicos relacionados coas actividades da  vida diaria.
 • Técnicas de intervención en actividades da vida diaria como o modelado, role-playing e a xeneralización.
 • Acompañamentos.
 • Aproximación, coñecemento e aproveitamento dos recursos do entorno.
 • Respiros familiares.

Cal é o horario de Sementando Saúde?

 • Martes e venres de 16:30 a 19:30h.
 • Atencións individualizadas de luns a venres pola mañá.

ANÍMATE A PARTICIPAR!

Máis información no teléfono 698 142 158 ou enviando un correo electrónico a participacionxaruma@gmail.com.