Canles de Youtube

  • Los mentales SM: Canle de Youtube de mozos e mozas con problemas de saúde mental que entrevistan a personalidades de interese.
  • Luc Loren: No seu espazo “Somos estupendas” entrevista personaxes públicos para falar de saúde mental.
  • Fernando Pena: Psicólogo que na súa canle fala da saúde mental.
  • Psicoflix: Canle de Youtube con diversos recursos para psicólogos.
  • Psicología y Comunicación: Canle que fala de saúde mental centrado na comunicación e relacións interpersoais.
  • Guillermo Orozco: Psicólogo que na súa canle fala sobre saúde mental.
  • Centro de inteligencias: Proposta pedagóxica baseada en Neuroaprendizaxe Lúdico como experiencia de adestramento mental creativo.