Entidade sen ánimo de lucro, aconfesional que se constitúe como unha entidade aberta á sociedade e como medio deintervención social . Levamos a cabo un proxecto de integración, rehabilitación e reforzo terapéutico para persoas con enfermidade mental e respiro para as súas familias