A horta escolar ecolóxica é un recurso educativo cada vez máis necesario no ámbito académico en Galicia. Debemos entendelo como un espazo dentro do centro educativo onde se vai a abordar unha serie de contidos encamiñados a desenvolver as capacidades do alumnado. O gran número de recursos didácticos que permite o traballo ao aire libre, ver como crecen as plantas con axuda da nosa implicación, son razóns máis que suficientes para que nos animemos a incorporar unha horta na escola. E aquí os ofertamos esta oportunidade con este curso:

CURSO DE MONITOR/A DE HORTA ESCOLAR (40 horas)

(Formación teórica e práctica, 32 horas presenciais e 8 horas online)

Os contidos do curso:

BLOQUE 1: A HORTA ECOLÓXICA ESCOLAR, A EDUCACIÓN AMBIENTAL E A ESCOLA. 2 horas

 • Por que facer unha horta escolar?.
 • Que ten que ver a educación ambiental coa horta escolar?.
 • Beneficios da horta escolar.
 • Obxectivos da horta escolar nas distintas etapas escolares.

BLOQUE 2A HORTA ESCOLAR NO APOIO AOS CONTIDOS DO CURRÍCULO. 2 horas

 • Linguas e literatura.
 • Ciencias da natureza.
 • Tecnoloxía.
 • Educación plástica.
 • Informática.
 • Matemáticas.
 • Educación física.
 • Educación artística.
 • Valores sociais e cívicos.

BLOQUE 3: ACTIVIDADES DA HORTA ESCOLAR. 26 horas

 • Deseño da horta.
 • Preparación do terreo.
 • Analizar o chan.
 • Clima.
 • Ferramentas da horta.
 • A rega.
 • Abonado, compostaxe e lombricompostaxe.
 • Acolchados.
 • Protección de cultivos.
 • Planificación e calendario da horta.
 • Rotacións e asociacións.
 • A reprodución das plantas.
 • Semente e plantación.
 • As hortalizas.
 • Prevención de pragas e enfermidades.
 • Elaboración de tratamentos naturais.
 • Elaboración de fichas de cultivo.
 • Recolección.
 • Mantemento da horta.
 • As plantas aromáticas da horta.
 • As árbores froiteiras.
 • A fauna da horta.
 • Flora espontánea da horta.
 • Creación de banco de sementes.
 • Taller de cociña coas hortalizas.
 • Taller de cosmética con plantas medicinais.
 • Mercadiño de troco.

BLOQUE 4: AVALIACIÓN. 2 horas

 • Que avaliamos? Proceso de aprendizaxe do/a alumno/a e do proxecto.
 • Cando avaliaremos? Antes, durante, despois.
 • Quen avalía? O equipo docente e as persoas participantes.
 • Indicadores de resultados, indicadores de éxito e fracaso.

BLOQUE 5: PROXECTO DA HORTA. 8 horas. Online.

 • Modalidade de horta escolar.
 • Metodoloxía e organización.
 • Posta en marcha.
 • Temporalización.                 

DATAS DO CURSO: 

26, 27 de marzo

9, 10, 16, 17, 23 e 24 de abril do 2021.

HORARIO: 

Venres de 16:00 a 20:00 horas.

Sábados de 10:00 a 14:00 horas

LUGAR: Centro Gárate. Sanjurjo Badía 79, Vigo.

MATERIAIS: O alumnado deberá aportar, roupa e calzado de traballo.

HORAS TOTAIS DO CURSO: 40 horas.

* Este curso está apoiado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia da Universidade de Vigo. GIEEAH.

APORTACIÓN: Socios/as 85 € , tarifa ordinaria 95 €.

Medidas de prevención

Xaruma conta coas medidas de prevención da COVID-19 necesarias para realizar esta actividade, destacando:

Limpeza e desinfección diaria e frecuente das instalacións.

O material estático utilizado desinfectarase tras cada uso (cadeiras, mesas…) e será usado polas mesmas persoas.

Entregarase documento de normas e medidas de prevención previamente ao inicio do curso.

Para inscribirte só tes que cubrir o formulario que aparece na parte inferior e no prazo máximo de 5 días enviarémosche un correo confirmando a praza e indicando os pasos a seguir.