O feminismo será interseccional ou non será.

Este obradoiro nace para fomentar o desenvolvemento dunha ollada crítica cara as representacións culturais de xénero, proporcionando ferramentas para detectar situacións de desigualdade e vulneración dos dereitos. O principal obxectivo é que as participantes desenvolvan un proxecto vital propio dende a autonomía e liberdade, sen condicionantes de xénero.

Destinado a mulleres participantes de Xaruma, levarase a cabo todos os luns de setembro de 17 a 19 horas (6, 13, 20 e 27 de setembro).

Afondaremos nos seguintes contidos:

Módulo 1. Introdución

  • Introdución a conceptos básicos do enfoque de xénero.
  • Deconstruíndo a feminidade e a masculinidade tradicionais.
  • Mulleres nos medios de comunicación: canon estético, hipersexualización e cousificación.

Módulo 2. Bo trato

  • Marco de desigualdade (fenda laboral e salarial de xénero,desigualdade no uso do tempo, segregación por xénero, etc.)
  • Machismo no cotiá e interseccionalidade
  • Violencia de xénero e bo trato

Módulo 3. Os coidados

  • Autocoidado
  • Redes de coidado.

Módulo 4. Conclusións.

  • Avaliación grupal
  • Peche do obradoiro

Impartido por Priscila Retamozo Ramos e Amara Pérez Davila.

O territorio e o corpo das mulleres son o campo de batalla e de resistencia. A nosa prioridade é poñer no centro a vida, non só a nosa, senón as dunha humanidade que naufraga.

Yayo Herrero

Formación sen custe para as persoas participantes. Actividade subvencionada pola Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.