O día 10 de outubro é o día mundial da Saúde Mental.
A primeira riqueza é a saúde. Sen saúde mental non hai saúde… COIDATE!