O curso consta de 50 horas teórico/ prácticas e mínimo 14 días de actividad como director de un campo de trabajo en prácticas. Terá lugar en fins de semana entre o 1 de marzo e 6 de abril, atendendo a seguinte temporalización.

Datas: 1 de marzo – 6 de abril (consulta o calendario)

Horario: venres, sábados e domingo neste horario:

 • Venres: 16:00 – 21:00h
 • Sábados: 9:00 – 14:00 /15:00 – 20:00h
 • Domingos: 9:00 – 14:00h

Dispoñemos dun espazo con microondas e menaxe para poder comer.

Lugar: Vigo (barrio de Teis). Liñas L5, C3, 10, 17 e 31 (Vitrasa).

Requisitos (Decreto 50/2000):

* Ter o título oficial de Directores/as de Actividades de Tempo Libre.

* Acreditar unha experiencia de traballo como director/a de , polo menos, un campamento de 15 días.(Acreditarase mediante certificados de empresa, vida laboral, contratos ou calquera outro documento que acredite esa experiencia).

Contidos

 1. Características xerais que definen un campo de traballo como marco de relación e comunicación para os rapaces participantes.
 2. As administracións e as entidades organizadoras. Acordos de cooperación.
 3. Tipoloxías de campos de traballo e aprendizaxe.
 4. O traballo técnico: Horario, recursos, material e ferramentas de traballo . Material específicos.
 5. Persoal e tarefas.
 6. O aloxamento.
 7. Os participantes e as súas necesidades.
 8. Seguros de accidentes e reponsabilidade civil.
 9. Criterios de selección das diferentes propostas.

Aportación económica: 150€ tarifa ordinaria. Posibilidade de facer o pago fraccionado en dúas partes:

Matrícula e reserva de praza ( antes do 26 de febreiro): 100€

Segundo pago (antes do 24 de marzo): 50€

Para preinscribirte, simplemente enche o formulario final cos datos correctos e completos, engadindo a documentación solicitada. No prazo máximo de 5 días hábiles enviarémosche un correo confirmando a praza e indicando os pasos a seguir.

*Non se devolverán os cartos salvo que o curso finalmente non se realice ou a praza sexa cuberta