A horta escolar ecolóxica é un recurso educativo cada vez máis necesario no ámbito académico en Galicia. Debemos entendelo coma un espazo dentro do centro educativo onde se vai a abordar unha serie de contidos encamiñados a desenvolver as capacidades do alumnado. O gran número de recursos didácticos que permite o traballo ao aire libre, ver como crecen as plantas con axuda da nosa implicación, son razóns máis que suficientes para que nos animemos a incorporar unha horta na escola. Na ETL Xaruma ofertamos esta oportunidade con este curso:

CURSO DE MONITOR/A DE HORTA ESCOLAR

(40 horas). Formación teórica-práctica.

Contidos:

BLOQUE 1: A HORTA ECOLÓXICA ESCOLAR, A EDUCACIÓN AMBIENTAL E A ESCOLA.

 • Por que facer unha horta escolar?
 • Que ten que ver a educación ambiental coa horta escolar?
 • Beneficios da horta escolar.
 • Obxectivos da horta escolar nas distintas etapas escolares.

BLOQUE 2A HORTA ESCOLAR NO APOIO AOS CONTIDOS DO CURRÍCULO.

 • Linguas e literatura.
 • Ciencias da natureza.
 • Tecnoloxía.
 • Educación plástica.
 • Informática.
 • Matemáticas.
 • Educación física.
 • Educación artística.
 • Valores sociais e cívicos.

BLOQUE 3: ACTIVIDADES DA HORTA ESCOLAR.

 • Deseño da horta.
 • Preparación do terreo.
 • Analizar o chan.
 • Clima.
 • Ferramentas da horta.
 • A rega.
 • Abonado, compostaxe e lombricompostaxe.
 • Acolchados.
 • Protección de cultivos.
 • Planificación e calendario da horta.
 • Rotacións e asociacións.
 • A reprodución das plantas.
 • Semente e plantación.
 • As hortalizas.
 • Prevención de pragas e enfermidades.
 • Elaboración de tratamentos naturais.
 • Elaboración de fichas de cultivo.
 • Recolección.
 • Mantemento da horta.
 • As plantas aromáticas da horta.
 • As árbores froiteiras.
 • A fauna da horta.
 • Flora espontánea da horta.
 • Creación de banco de sementes.
 • Taller de cociña coas hortalizas.
 • Taller de cosmética con plantas medicinais.
 • Mercadiño de troco.

BLOQUE 4: PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN

 • Por que programar? Tipos de programación: Proxectos.
 • Por que avaliar? Que avaliamos? Proceso de aprendizaxe do/a alumno/a e do proxecto.
 • Cando avaliaremos? Antes, durante, despois.
 • Quen avalía? O equipo docente e as persoas participantes.
 • Indicadores de resultados, indicadores de éxito e fracaso.

BLOQUE 5: CREACIÓN DO PROXECTO DE HORTA ESCOLAR.  

* Este curso está apoiado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia da Universidade de Vigo. GIEEAH.

DURACIÓN DO CURSO: 40 horas.

HORARIO:  12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de xullo do 2021 de 10:00 ás 14:00 horas.

LUGAR: Local Xaruma. Sanjurjo Badía 79, Vigo.

MATERIAIS: os materiais do curso están incluídos.

APORTACIÓN: persoas socias 85€ e tarifa ordinaria 95€.

Medidas de prevención

Xaruma conta coas medidas de prevención da COVID-19 necesarias para realizar esta actividade, destacando:

Limpeza e desinfección diaria e frecuente das instalacións.

O material estático utilizado desinfectarase tras cada uso (cadeiras, mesas…) e será usado polas mesmas persoas.


Para inscribirte só tes que cubrir o formulario que aparece a continuación e, nos vindeiros días, recibirás un correo confirmando a praza e indicando os pasos a seguir: