Se che gusta traballar con persoas e para persoas, formando parte de proxectos de dinamización e intervención, este é o teu curso. Faite monitor/a de actividades de Tempo Libre e comeza a dedicarte ao que máis che gusta.

O curso consta de 350 horas divididas en 200 teórico prácticas presenciais, e 150 de prácticas en institucións ou campamentos de verán. Ademais, este curso leva consigo o título de manipulador de alimentos, de 6 horas de duración (formación en liña).

Datas: 6 de abril – 23 de xuño.

Horario: sábados e domingos de 9-14 e de 15 a 19 (horario xeral). Dispoñemos dun pequeno espazo con microondas para poder comer na entidade.

Lugar: Vigo (barrio de Teis)

Requisitos: maior de idade e con graduado escolar ou equivalente.

Contidos:

  • Psicoloxía e Educación no Tempo Libre
  • Animación
  • Educación para a Saúde
  • Educación Medioambiental
  • Organización e Recursos

Aportación: 210 € socios/as, desempregados e voluntariado activo da entidade; 230 € tarifa ordinaria*

Posibilidade de pagos fraccionados (con desconto/ ordinario)

Reserva de praza, antes do 4 de abril: 90/110

Segundo pago, antes do 5 de maio: 70/70

Terceiro pago, antes do 5 de xuño: 50/50

Documentación a entregar: 

– Fotocopia do DNI

– Fotocopia título graduado escolar ou equivalente

– Foto de carné

– Resgardo bancario

– Tarxeta de desempregado (de ser o caso)

Toda esta documentación entregarase dixitalmente unha vez confirmada a praza a través de copia escaneada ou fotografía na que se poida ler todo o que o documento contén.

Para preinscribirte, simplemente enche o formulario final cos datos correctos, e no prazo máximo de 3 días enviarémosche un correo confirmando a praza e indicando os pasos a seguir.

Título oficial homologado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

* Non se devolverán os cartos salvo que o curso finalmente non se realice ou a praza sexa cuberta.