Author formacionxaruma

A arte de coidar(te)

Dende Xaruma queremos promover a formación de redes de apoio mutuo entre mulleres coidadoras de persoas dependentes e fomentar a corresponsabilidade de tarefas na práctica colectiva. Este curso pretende ser unha ferramenta para mellorar a calidade de vida das coidadoras,… Continue Reading →

© 2022 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑