Animádevos a participar nas actividades propostas para a última quincena do ano