Nova programación de actividades de integración para a 1ª quenda de decembro de 2016!!!

Recordade que ata o día 20 de decembro temos lotería de Nadal

Podedes pasar a recollela polo local de Xaruma en San Jurjo Badía 79, dentro do edificio Garate

 01.609 / 21.732 / 47.164 / 72.997

¡¡¡É da que toca, apresúrate, non quedes sin ela!!!