Visión

 

Aos que participamos no proxecto educativo, gustaríanos que XARUMA fose considerada un referente na nosa cidade porque:

 1. É unha Entidade comprometida, seria, profesional e á vez cercana, acolledora e solidaria.
 2. Forma en valores.
 3. Constitue unha auténtica comunidade.
 4. Promove a formación da autonomía persoal.
 5. Fomenta o respecto aos dereitos e liberdades da persoa.
 6. Facilita a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo.
 7. Promove a labor de integración.
 8. Ofrece unha educación e metodoloxía adaptada a noso tempo e as necesidades de usuarios.
 9. Educa para a paz e a solidaridade.
 10. Promove a formación deportiva.
 11. Fomenta e uso cívico das instalacións, o entorno próximo e o medio natural.
 12. Forma e integra aos usuarios na vida sociocultural
 13. Fomenta a creatividade
 14. Ofrece actividades complementarias formativas e de ocio, tanto individuais como colectivas.
 15. Educa no respecto e a pluralidade lingüística e cultural de Galicia, España, Europa e do mundo enteiro.
 16. Promove a relación entre os ámbitos organizativos da entidade
 17. Apoia a usuarios e as suás familias, contrarrestando as carencias afectivas e desórdenes familiares.
 18. Os resultados da educación recibida nela  maniféstanse dun xeito positivo nas persoas e repercuten na vida social do entorno.

Misión - Valores