PROCESO DE SELECCIÓN ABRIL 2019

Descarga a oferta de emprego.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é cartel-con-coletilla-debajo-2019-1-1024x823.jpg

Eres unha persoa con iniciativa, creatividade e dinamismo? Gustaríache traballar no eido da iniciativa social? Tes ou estarías disposta/o a adquirir coñecementos no eido da Saúde Mental ou Educación Ambiental? Preséntanos a tú candidatura e pasarás a formar parte da nosa base de datos. De que serve? Teremos en conta o teu perfil para futuros procesos de selección e avisarémosche cando abramos novos procesos. Simplemente, enche este formulario e non deixes de visitar os nosos cursos.

PROCESOS DE SELECCIÓN ANTERIORES

Apertura de selección de persoal vinculada á posible concesión de fondos a través da Subvención do Programa de Axudas Municipais para o Fomento do Emprego do Concello de Vigo, dentro do Plan Local de Emprego 2018.

5 POSTOS DE TRABALLO

1. Educador/a ambiental. Código EA_2018

Requisitos:
 Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016
 Posesión do CELGA 4
 Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 Licenciatura/grao en bioloxía ou CC. Ambientais
 Título de monitor/a de actividades de tempo libre
 Carné de conducir e coche propio.

Tarefas:
– Actividades medioambientais con diferentes colectivos.
– Xestión e mantemento dunha horta ecolóxica e un viveiro.
– Dinamización dun espazo medioambiental
– Impartición formación en medioambiente.
– Respiros familiares e excursións.

Precísase dispoñibilidade horaria.
Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 1 de xullo – 30 de setembro 2018

2. 1 posto de Auxiliar de Mantemento. Código AM_2018

Requisitos:

 Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 Discapacidade igual ou superior ao 33%
 Graduado escolar ou equivalente.
 Coñecementos e/ou experiencia demostrable en actividades relacionadas con tarefas de mantemento

Tarefas:

– Realización de arranxos e tarefas de mantemento da entidade.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

3. 1 posto de Peón Xardineiro. Código PX_2018

Requisitos:

 Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 Discapacidade igual ou superior ao 33%
 Graduado escolar ou equivalente
 Coñecementos e/ou experiencia demostrable en actividades relacionadas co medioambiente.

Tarefas:

– Actividades de xardinería e horta.
– Limpeza de espazos verdes.
– Mantemento dunha horta ecolóxica e un viveiro.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

4. 1 posto de Auxiliar de limpeza. Código AL_2018

Requisitos:

 Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 Discapacidade igual ou superior ao 33%
 Graduado escolar ou equivalente

Tarefas:

– Limpeza da entidade.
– Servir de apoio no referido á limpeza ás persoas con discapacidade da entidade para a adquisición de aprendizaxes para unha vida autónoma.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

5. Monitor/a de actividades de tempo libre. Código MTL_2018

Requisitos:

 Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 Posesión do CELGA 4
 Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 Título de monitor/a de actividades de tempo libre
 Formación e/ou experiencia en discapacidade
 Valorable formación específica en Saúde Mental

Tarefas:

– Organización de excursións e actividades ao aire libre.
– Respiros familiares.
– Organización de actividades de vida autónoma.
– Actividades de dinamización infantil e veciñal.
– Actividades de animación lectora e dinamización de biblioteca.
– Precísase dispoñibilidade horaria.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

Persoas interesadas, enviar correo a xarumaorg@gmail.com, indicando no asunto o código da oferta máis o nome persoal, xunto coa seguinte documentación:

– Currículo

– Certificado ou volante de empadronamento

– Tarxeta de demandante de emprego

Non se terán en conta os currículos que non cumpran os requisitos esixidos nin envíen a documentación necesaria.

Tan só se admitirán propostas por esta vía.

Ata o 9 de febreiro inclusive para as contratacións que se pretenden iniciar en febreiro.

Ata o 1 de xullo inclusive para as contratacións que se pretenden iniciar en xullo.

As persoas solicitantes aceptan a utilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 5 de abril de 2016, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

Se cres que o teu perfil encaixa na nosa entidade e queres facernos chegar o teu currículo, podes facelo enviando un correo electrónico a xarumaorg@gmail.com.

Tan só admitimos currículos por esta vía.