Naturalmente é un proxecto nado no 2011 que pretende traballar e fomentar a autonomía das persoas con trastornos mentais facendo especial fincapé na intervención co medioambiente.

Mentalízate é un proxecto que promove a participación activa de todas e todos na sociedade, ao mesmo tempo que se fomenta a inserción prelaboral e sociolaboral.

Forma Parte nace da ilusión das persoas que, altruistamente, dedican o seu tempo ao benestar dos demais, e, ao mesmo tempo, a si mesmas. Forma Parte é a base das entidades, o inicio dos proxectos, das ideas e dio cambio.

Histórico Concurso MentalizARTE