O proxecto Roteiros prelaborais pretende potenciar a autonomía e favorecer hábitos prelaborais no sector da agricultura, da xardinería e da limpeza, para a integración na comunidade de persoas con discapacidade, sensibilizando para o encontro social e a promoción da saúde. 

Este proxecto formativo e de asesoramento está cofinanciadas nun 80% con fondos FSE do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, con encaixe no obxectivo temático 09 “promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”, prioridade de investimento 9.1: “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de atopar un emprego”, obxectivo específico 9.1.1.: “Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción”, liña de actuación 115: “Asesoramento e formación para persoas con discapacidade”. Máis información sobre “Roteiros prelaborais”


Naturalmente é un proxecto nado no 2011 que pretende traballar e fomentar a autonomía das persoas con trastornos mentais facendo especial fincapé na intervención co medioambiente.


PROXECTOS FINANCIADOS NO 2019

O proxecto Vida Autónoma pretende potenciar a autonomía e favorecer hábitos prelaborais para a integración na comunidade de persoas con discapacidade, sensibilizando para o encontro social e a promoción da saúde. Consta dunha formación de 75 horas de duración entre o 14 de xaneiro e o 28 de xuño onde se beneficiarán 15 persoas. Este proxecto está subvencionado pola Consellería de Política Social e polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Máis información sobre “Vida Autónoma”.

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá a través do proxecto Mentalízate, que promove a participación activa de todas e todos na sociedade, ao mesmo tempo que se fomenta a inserción prelaboral e sociolaboral.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é Cartaz-publicidade-concello-1024x775.png

Voluntariado sénior financiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Mediante o proxecto Mentalízate, 8 voluntarias/os maiores de 55 anos realizan actividades en prol da saúde mental e da participación.

Resultado de imagen de consellería de política social

voluntariadogalego.org

Forma Parte nace da ilusión das persoas que, altruistamente, dedican o seu tempo ao benestar dos demais, e, ao mesmo tempo, a si mesmas. Forma Parte é a base das entidades, o inicio dos proxectos, das ideas e dio cambio. no 2019 comezamos a intervir directamente tamén na igualdade de xénero, para evitar micromachismos e actitudes que se baseen no trato igualitario de todas as persoas. 

PROXECTOS FINANCIADOS NO 2018

Cursos de formación, na procura dunha capacitación persoal e prelaboral. 

Mentalízate é un proxecto que promove a participación activa de todas e todos na sociedade, ao mesmo tempo que se fomenta a inserción prelaboral e sociolaboral.

Forma Parte nace da ilusión das persoas que, altruistamente, dedican o seu tempo ao benestar dos demais, e, ao mesmo tempo, a si mesmas. Forma Parte é a base das entidades, o inicio dos proxectos, das ideas e dio cambio.

Histórico Concurso MentalizARTE

x