Naturalmente é un proxecto nado no 2011 que pretende traballar e fomentar a autonomía das persoas con trastornos mentais facendo especial fincapé na intervención co medioambiente.

O proxecto Vida Autónoma pretende potenciar a autonomía e favorecer hábitos prelaborais para a integración na comunidade de persoas con discapacidade, sensibilizando para o encontro social e a promoción da saúde. Consta dunha formación de 75 horas de duración entre o 14 de xaneiro e o 28 de xuño onde se beneficiarán 15 persoas. Este proxecto está subvencionado pola Consellería de Política Social e polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Máis información sobre “Vida Autónoma”.

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá a través do proxecto Mentalízate, que promove a participación activa de todas e todos na sociedade, ao mesmo tempo que se fomenta a inserción prelaboral e sociolaboral.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é Cartaz-publicidade-concello-1024x775.png

PROXECTOS FINANCIADOS NO 2018

Cursos de formación, na procura dunha capacitación persoal e prelaboral. 

Mentalízate é un proxecto que promove a participación activa de todas e todos na sociedade, ao mesmo tempo que se fomenta a inserción prelaboral e sociolaboral.

Forma Parte nace da ilusión das persoas que, altruistamente, dedican o seu tempo ao benestar dos demais, e, ao mesmo tempo, a si mesmas. Forma Parte é a base das entidades, o inicio dos proxectos, das ideas e dio cambio.

Histórico Concurso MentalizARTE

x