Escola Tempo Libre

  Escola sen ánimo de lucro homologada pola Xunta de Galicia, que pretende dar formación, perfeccionamento e especialización á mocidade e aos educadores/as nas actividades e técnicas orientadas á animación sociocultural e a promoción e emprego axeitado do lecer.

Somos un centro de formación específico de educación non formal no eido do tempo libre no que podes obter entre outros o título oficial de Monitor/a de T.L.. Consulta   toda a nosa oferta formativa  en FORM-ARTE

   A OFERTA EDUCATIVA da ESCOLA de TEMPO LIBRE XARUMA acompáñase cunha serie de actividades complementarias que se desenvolven conxuntamente e que teñen por finalidade a intervención social e completar a formación integral das persoas: Área participación: dinamización da biblioteca

O  obxectivo  xeral  é o de favorecer  a integración na comunidade de persoas promovendo ao mesmo tempo a participación cidadá  e unha formación  que sensibilice para o encontro social. Consulta a nosa oferta de actividades!

DATOS DA ENTIDADE:  

Escolas de Tempo Libre: G.21. Consellería de Traballo e Benestar. Xunta de Galicia.

Entidade de acción voluntaria: 0-474 Dirección xeral Xuventude e voluntariado  Xunta de Galicia

Concello de Vigo. Rexistro Municipal  Asociacións:521-97

MISIÓN - VISIÓN VALORES